fbpx

Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów

Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów

Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. na podstawie funkcjonującego w firmie regulaminu przeciwdziała powstawaniu konfliktu interesów pomiędzy klientami, a firmą oraz pomiędzy klientami a osobami reprezentującymi firmę i jej pracownikami. Klient jest informowany o każdym potencjalnym źródle konfliktu interesów.

Kontakt