fbpx

Podstawy prawne działalności

Podstawy prawne działalności

Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. („PCA”) informuje, że:

– została wpisana przez KNF do rejestru agentów firmy inwestycyjnej. Czynności agencyjne pełni dla domu maklerskiego Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Działalność agencyjna firmy Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. na rzecz domu maklerskiego Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzona jest zgodnie z art. 79-81 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.), w zakresie:

  1. składania wskazanym przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. potencjalnym Inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.,
  2. przekazywania Inwestorom lub Klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A., a związanych z usługami świadczonymi przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.,
  3. przyjmowania od Inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
  4. przyjmowania od Inwestorów lub Klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A., a związanych z usługami świadczonymi przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A., oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
  5. udzielania Inwestorom i Klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

– została wpisana przez KNF do rejestru agentów ubezpieczeniowych, pod numerem 11242123/A.

Kontakt