fbpx

Informacje dotyczące treści publikowanych przez Prosper Capital Advisors Sp. z o.o.

Informacje dotyczące treści publikowanych przez Prosper Capital Advisors Sp. z o.o.

Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. informuje, że wszelkie materiały i treści udostępniane odwiedzającym na witrynie internetowej www.pcadvisors.pl oraz wszelkie materiały promocyjne przekazywane Klientom przez Pracowników firmy Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny oraz promocyjny, a żadna z zawartych w nich informacji nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. W szczególności udostępniane informacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta, w tym jego profilu inwestycyjnego, poziomu wiedzy o inwestowaniu, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Udostępniane informacje nie mogą być traktowane w szczególności jako: proponowanie nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Udostępniane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego materiału lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej.

Kontakt