fbpx
NAGRANIE WEBINARU: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o działkach inwestycyjnych
11 czerwca 2021
Udostępnij:

NAGRANIE WEBINARU: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o działkach inwestycyjnych

Na naszych oczach zmieniają się potrzeby ludzi, możliwości spędzania wolnego czasu, a także sposoby pracy i podejścia do życia zawodowego. Studenci uczą się zdalnie i mogą pozostać w domach, poza miejskimi aglomeracjami. Z kolei osoby aktywne zawodowo chcą korzystać z możliwości pracy zdalnej i nie muszą już mieszkać w centrum zatłoczonych miast. Seniorzy i rodzice z dziećmi unikają zaludnionych ośrodków rekreacyjnych, poszukując bliskości natury.

To wszystko powoduje, że skupiska ludności rozpraszają się, a popyt na popularne do tej pory nieruchomości może maleć. Dlatego należy raz jeszcze przyjrzeć się rynkowi nieruchomości gruntowych i wybrać nowych liderów branży.

My stawiamy tezę, że najbliższa dekada, czyli lata 2020 – 2030, będzie należeć do nieruchomości gruntowych i nieruchomości rekreacyjnych.

PODCZAS WEBINARU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

☑ Czym są działki inwestycyjne;

☑ Jakie główne zalety ma inwestowanie w nieruchomości gruntowe z perspektywy inwestora;

☑ Jak wyglądają prognozy rynku nieruchomości gruntowych;

☑ Co wpływa na zwiększenie wartości działki;

☑ Jak wybrać działkę inwestycyjną;

☑ Jak sfinansować taką inwestycję.

Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne kategorie aktywów wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Wszelkie działania inwestycyjne powinny być dostosowane do poziomu wiedzy i ryzyka, jakie uczestnik jest gotowy ponieść. Uczestnicy szkolenia powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne aktywa, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie informacji przekazanych na szkoleniu. Odpowiedzialność za podjęte decyzje ponoszą wyłącznie uczestnicy szkolenia. Osoby lub podmioty korzystające ze szkolenia nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w szkoleniu. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów, jakie uczestnik może ponieść w związku z analizą lub oceną informacji przekazanych w trakcie szkolenia.

Kontakt