fbpx
Pożyczki hipoteczne – co należy wiedzieć?
18 listopada 2018
Udostępnij:

Pożyczki hipoteczne – co należy wiedzieć?

Wojciech Kosiński

Wojciech Kosiński

Zobacz profil
Porozmawiaj z autorem:
+48 663 841 453

Pożyczki hipoteczne mogą zostać przeznaczone na dowolny cel:

 • bieżącą działalność,
 • optymalizację kosztów,
 • restrukturyzację zobowiązań,
 • sfinansowanie nowych inwestycji.

Przedmiotem zabezpieczenia pożyczek mogą być wyłącznie nieruchomości, które spełniają następujące warunki:

 • ich rynkowa wartość znacznie przewyższa kwotę pożyczki – co najmniej dwu lub trzykrotnie,
 • posiadają wysoki lub co najmniej średni standard,
 • znajdują się w dobrej lokalizacji,
 • są płynne,
 • są wolne od obciążeń,
 • są pozbawione wad prawnych lub technicznych.

Zabezpieczeniem pożyczek mogą być wyłącznie następujące rodzaje nieruchomości:

 • mieszkalne, w tym mieszkania, domy, kamienice,
 • mające charakter komercyjny,
 • spełniające funkcje rekreacyjne,
 • pozostają wciąż niezabudowane, czyli są to działki budowlane lub inwestycyjne.

Jakie zabezpieczenia stosowane są najczęściej?

 • Hipoteka – wpis w księdze wieczystej na pierwszym miejscu lub przewłaszczenie na zabezpieczenie w formie aktu notarialnego.
 • Weksel in blanco.
 • Cesja z praw polisy ubezpieczeniowej.
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 (znaczek) 1 KPC.
 • Poręczenie osobiste.
 • Zastaw rejestrowy.

Schemat działalności funduszy pożyczek hipotecznych
Kliknij grafikę, aby powiększyć

 1. Fundusz hipoteczny emituje Certyfikaty Inwestycyjne w celu pozyskania środków na finansowanie działalności firm pożyczkowych. Inwestorzy nabywający Certyfikaty Inwestycyjne funduszu zostają współwłaścicielami majątku funduszu, uczestniczą we wzroście jego wartości oraz otrzymują prawo do udziału w zyskach funduszu.
 2. Fundusz przekazuje środki do spółek celowych (na finansowanie działalności pożyczkowej) i w zamian obejmuje obligacje ze stałym oprocentowaniem i kwartalną wypłatą odsetek. Osiąga dzięki temu stabilne i z góry określone przychody.
 3. Firmy pożyczkowe za pośrednictwem spółek celowych udzielają pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach hipoteką lub przewłaszczeniem na zabezpieczenie
 4. Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na portfelu pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach na rzecz funduszu
 5. W spółce celowej fundusz może posiadać uprzywilejowany udział uprawniający do decydującego głosu, a tym samym do kontroli i nadzoru nad działalnością pożyczkową.

Podsumowanie

 • Stopy zwrotu: 7% – 11% rocznie.
 • Sposób wypłaty zysków:
  • zyski są kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji;
  • zyski są okresowo wypłacane zazwyczaj kwartalnie.
 • Minimalna kwota inwestycji:
  • osoby fizyczne: równowartość 40 000 EUR;
  • osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z o.o.): 1 certyfikat inwestycyjny.
 • Okres inwestycji: krótko lub średnioterminowy, powyżej roku.
 • Poziom ryzyka: umiarkowany.

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt