fbpx
Poradnik: Arcy-Finanse dla Rodziców
7 października 2021
Udostępnij:

Poradnik: Arcy-Finanse dla Rodziców

Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne kategorie aktywów wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Wszelkie działania inwestycyjne powinny być dostosowane do poziomu wiedzy i ryzyka, jakie uczestnik jest gotowy ponieść. Uczestnicy szkolenia powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne aktywa, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie informacji przekazanych na szkoleniu. Odpowiedzialność za podjęte decyzje ponoszą wyłącznie uczestnicy szkolenia. Osoby lub podmioty korzystające ze szkolenia nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w szkoleniu. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów, jakie uczestnik może ponieść w związku z analizą lub oceną informacji przekazanych w trakcie szkolenia.

Kontakt