fbpx

Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Umożliwiają równoczesne gromadzenie kapitału na przyszłość i zabezpieczenie naszych Bliskich.

Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Czym są ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)?

Stanowią połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne.Umożliwiają nam równocześnie gromadzenie kapitału na przyszłość i zabezpieczenie naszych Bliskich na wypadek naszej śmierci.

Jakie rodzaje ubezpieczeń na życie z UFK wyróżniamy?

 • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową: dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty i wygodny sposób ulokować część swoich oszczędności w wybrane fundusze inwestycyjne zarządzane przez różne krajowe i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych z zachowaniem bieżącego dostępu do kapitału; minimalna kwota inwestycji wynosi już 20 000 zł;
 • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną: dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty i wygodny sposób lokować część swoich dochodów na przyszłość w wybrane fundusze inwestycyjne zarządzane przez różne krajowe i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych i jednocześnie zabezpieczyć swoich bliskich; minimalna kwota inwestycji wynosi już 350 zł miesięcznie.

Jakie są najważniejsze korzyści inwestowania w ubezpieczenia na życie z UFK?

 • Elastyczna architektura finansowa: w zależności od rodzaju funduszu, można inwestować zarówno w fundusze inwestycyjne otwarte, jak i zamknięte.
 • Dywersyfikacja: szeroka oferta funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach i poziomie ryzyka daje możliwość inwestowania na różnych rynkach.
 • Wyłączenia z opodatkowania: przenoszenie środków pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
 • Wygodne i efektywne zarządzanie oszczędnościami: bezpłatne i szybkie konwersje (przenoszenie) środków pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi za pomocą aplikacji mobilnej lub serwisu online.
 • Wyłączenie inwestycji z majątku osobistego: zgromadzone przez nas środki nie podlegają do ¾ wysokości egzekucji komorniczo-sądowniczej z wyłączeniem świadczeń alimentacyjnych i skarbowych;.
 • Ochrona ubezpieczeniowa: w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej następuje wypłata świadczenia ubezpieczeniowego wskazanej osobie lub osobom uposażonym, które nie wchodzi w skład masy spadkowej i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz od spadków i darowizn.

Dla kogo są ubezpieczenia na życie z UFK?

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które:

 • generują regularne dochody i/lub nadwyżki finansowe;
 • oczekują ponadprzeciętnych zysków w średnim i długim terminie czasu;
 • chcą uzupełnić lub zdywersyfikować portfel inwestycyjny o globalne inwestycje w różne klasy aktywów;
 • mogą zainwestować kapitał w średnim terminie od 2 do 5 lat;
 • mogą inwestować regularnie część swoich dochodów w długim terminie od 5 do 10 lat;
 • akceptują ograniczony opłatą dostęp do kapitału w początkowym okresie inwestycji;
 • akceptują ryzyko nieosiągnięcia dochodów lub utraty choćby części zainwestowanego kapitału.

Dowiedz się więcej o korzyściach z inwestycji w UFK!

Jak wygląda przykładowa inwestycja w ubezpieczeniowe na życie z UFK?[1]

 1. Wybierasz odpowiednią dla Ciebie umowę ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.
 2. Zapoznajesz się z otrzymanymi dokumentami i podejmujesz decyzję o przystąpieniu do programu ubezpieczeniowego.
 3. Wypełniasz z Agentem Ubezpieczeniowym wniosek i przelewasz środki na wskazany rachunek bankowy.
 4. Otrzymujesz potwierdzenie zawarcie umowy – polisa ubezpieczeniowa – wraz z dostępem do strefy Klienta na stronie Internetowej Towarzystwa z aktualną wartością polisy oraz dostępem do dokumentów.
 5. Dokonujesz regularnych wpłat składek (w przypadku ubezpieczenia ze składką regularną)
 6. Dokonujesz bieżących zmian swojego portfela inwestycyjnego lub zlecasz zarządzanie swoimi środkami specjalistom.
 7. Wypłacasz zgromadzony kapitał poprzez złożenie wniosku o wykup polisy lub następuje automatyczny wykup w dniu zakończenia umowy.


[1] Dotyczy inwestycji z regularną wpłatą składek.

Poprzedni rodzaj

Obligacje korporacyjne

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej:

  Inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe – co warto wiedzieć?

  Inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe – co warto wiedzieć?

  Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym? Ze składką jednorazową z dostępem do jednego lub kilku Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych: takie rozwiązanie

  Inwestycje w fundusze inwestycyjne – na co zwrócić uwagę?

  Inwestycje w fundusze inwestycyjne – na co zwrócić uwagę?

  Czym jest fundusz inwestycyjny? To podmiot posiadający osobowość prawną. Wyłącznym przedmiotem jego działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania

  Zapoznaj się z innymi rodzajami inwestycji:

  Akcje/udziały

  Akcje/udziały

  Akcje/ Udziały?

  Zapoznaj się
  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Jak działa FIZ?

  Zapoznaj się
  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne?

  Zapoznaj się
  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia z UFK?

  Zapoznaj się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt