fbpx

Akcje/udziały

Forma inwestowania połączona ze wspieraniem rozwoju firm.

Akcje/udziały

Czym są akcje?

To udziałowe papiery wartościowe, emitowane w seriach przez spółkę akcyjną, potwierdzające uczestnictwo ich właściciela w kapitale spółki. Osoba (podmiot), która nabywa akcje zostaje jej akcjonariuszem, co oznacza, że jest współwłaścicielem Spółki i ma określone prawa do:

 • udziału w podziale wypracowanego przez spółkę zysku (dywidendy);
 • poboru nowych akcji (dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do zakupu nowych akcji, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji);
 • rozporządzania akcjami (możliwości ich sprzedaży), o ile nie jest ograniczone;
 • udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji;
 • udziału i głosu na walnym zgromadzeniu (zebraniu wszystkich akcjonariuszy).

Jakie są najważniejsze korzyści z inwestowania w akcje?

 • Potencjalnie wysoka rentowność inwestycji:
  w porównaniu z innymi klasami aktywów / rodzajami inwestycji tj,: nieruchomości, fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne, czy produkty strukturyzowane.
 • Możliwość otrzymywania okresowo dywidendy:
  pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę zysku i podjęcia przez walne zgromadzenie decyzji o wypłacie jego części lub całości dla udziałowców.
 • Możliwość zarobienia na wzroście wartości spółki
  w przypadku rozwoju spółki i wzrostu wartości jej wyceny.
 • Średnioterminowy okres inwestycji:
  zazwyczaj od 2 do 5 lat.
 • Brak kosztów inwestycji:
  w przypadku oferty pierwotnej.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstwa:
  poprzez dostarczenie mu kapitału w zamian za udziały lub akcje.

W dłuższej perspektywie czasowej udziały lub akcje mogą dawać lepszą stopę zwrotu od obligacji i są obok nieruchomości najlepszą ochroną przed inflacją. Inwestując w akcje spółek możesz sprawić, że część pieniędzy, jakie wydajesz na ich produkty i usługi do Ciebie wróci. Zyski polskich i zagranicznych firm staną się również Twoimi zyskami. Ponadto nabywając akcje w emisji pierwotnej dostarczasz kapitał spółce na inwestycje, wspierasz jej rozwój, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. 

Akcje są odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które:

 • posiadają nadwyżki finansowe;
 • oczekują wysokich stóp zwrotu, akceptując podwyższony lub wysoki poziom ryzyka;
 • chcą uzupełnić lub zdywersyfikować portfel inwestycyjny o inwestycje udziałowe o wysokim potencjale zysku;
 • mogą zainwestować kapitał w średnim okresie od 2 do 5 lat;
 • akceptują ograniczoną płynność inwestycji w przypadku spółek niepublicznych;
 • akceptują ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału w przypadku pogorszenia w przyszłości sytuacji finansowej spółki lub jej upadłości.

Jak wygląda przykładowa inwestycja w akcje?[1]

 1. Otrzymujesz imienną propozycję nabycia akcji oraz pozostałe dokumenty emisyjne.
 2. Zapoznajesz się z otrzymanymi dokumentami i podejmujesz decyzję o nabyciu akcji.
 3. Wypełniasz otrzymane dokumenty i przelewasz środki na wskazany rachunek.
 4. Otrzymujesz potwierdzenie przydziału akcji i umowę objęcia akcji.
 5. Otrzymujesz okresowe raporty z działalności spółki.
 6. Otrzymujesz okresowe dochody z tytułu dywidendy pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę zysku i podjęcia przez walne zgromadzenie decyzji o wypłacie jego części lub całości dla akcjonariuszy.
 7. Sprzedajesz akcje na rynku giełdowym (po debiucie) lub na rynku wtórnym ewentualnie realizujesz opcje put i spółka wykupuje od Ciebie akcje po określonej cenie w dniu zawarcia umowy (pod warunkiem, że umowa zawierała takie prawo)
 8. Otrzymujesz wezwanie do sprzedaży akcji w wyniku skupu własnego akcji realizowanego przez zarząd lub pojawienie się inwestora finansowego lub branżowego.


[1] dotyczy inwestycji w ramach niepublicznej emisji akcji pre-IPO, poprzedzającej emisję publiczną IPO (initial public offering), kierowanych do grona maksymalnie 149 inwestorów, oferowanych przez dom maklerski lub Agenta Firmy Inwestycyjnej.

Następny rodzaj

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej:

  Fundusze Private Equity / Venture Capital – schemat działalności, fazy rozwoju i rodzaje.

  Fundusze Private Equity / Venture Capital – schemat działalności, fazy rozwoju i rodzaje.

  Podstawowy schemat działalności funduszy Private Equity Kliknij grafikę, aby powiększyć Źródło: opracowanie własne Inwestycja w spółkę portfelową: nabycie pakietu mniejszościowego lub większościowego spółki. Rozwój

  Private Equity / Venture Capital – co musisz wiedzieć?

  Private Equity / Venture Capital – co musisz wiedzieć?

  Jak powstał ten rynek? Kilka faktów z historii: Rynek Private Equity został zapoczątkowany w latach 50-tych XX wieku w amerykańskiej Dolinie Krzemowej. Bogaci inwestorzy

  Inwestowanie w akcje – na co warto zwrócić uwagę?

  Inwestowanie w akcje – na co warto zwrócić uwagę?

  Jak dzielimy akcje? 1. Ze względu na sposób przenoszenia własności, akcje możemy podzielić na: akcje imienne; akcje na okaziciela. 2. Ze względu na uprawnienia ich

  Zapoznaj się z innymi rodzajami inwestycji:

  Akcje/udziały

  Akcje/udziały

  Akcje/ Udziały?

  Zapoznaj się
  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Jak działa FIZ?

  Zapoznaj się
  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne?

  Zapoznaj się
  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia z UFK?

  Zapoznaj się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt