fbpx

Rodzaje inwestycji

Dowiedz się, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje inwestycji.

Rodzaje inwestycji

Zapoznaj się z możliwościami oferowanymi przez:

Akcje/udziały

Akcje/udziały

Akcje/ Udziały?

Zapoznaj się
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Jak działa FIZ?

Zapoznaj się
Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne?

Zapoznaj się
Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenia z UFK?

Zapoznaj się

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt