Szukam alternatywy do lokaty bankowej

„Ilu znasz milionerów, którzy stali się bogaci poprzez inwestowanie na kontach oszczędnościowych? Nie mam nic więcej do dodania.” – Robert G. Allen

Szukam alternatywy do lokaty bankowej

Od początku 2017 roku po raz pierwszy w historii Polska wkroczyła w erę ujemnych, realnych stóp procentowych[1]. Nazywamy tak różnicę pomiędzy wysokością stopy referencyjnej NBP a inflacją. Konsekwencją tego stanu dla naszych oszczędności w banku jest fakt, że nie tylko przestają przynosić one zyski, ale tracą na przyszłej wartości.

W takiej sytuacji warto poznać bliżej inne możliwości inwestycyjne, takie jak fundusze inwestycyjne charakteryzujące się niską zmiennością, powtarzalnymi wynikami potencjalnie wyższymi niż na lokatach bankowych oraz bieżącym dostępem do kapitału.

To idealne rozwiązanie dla Ciebie, gdy…

Nie satysfakcjonuje Cię symboliczne oprocentowanie lokat bankowych, unikasz nadmiernego ryzyka związanego z inwestowaniem i cenisz bieżący dostęp do zainwestowanego kapitału. Szczególnie zwraca się uwagę na różnorodną ofertę funduszy pieniężnych i dłużnych zarabiających na odsetkach a także funduszy nieruchomości przynoszących dochody z najmu.

Można przedstawić następujące alternatywy do lokaty bankowej:

1. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Lokujące kapitał w starannie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne dłużne / obligacji korporacyjnych wypłacające regularne dochody z otrzymywanych odsetek i spłat posiadanych obligacji korporacyjnych. Dodatkowo zapewniają ochronę ubezpieczeniową, wyłączenie środków z majątku osobistego oraz masy spadkowej.

Przykład: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym “Asy Obligacji”.

  • Dostęp: od 5 000 zł.
  • Sposób wypłaty zysku: kwartalna wypłata zysku na konto.
  • Dostęp do kapitału: bieżący bez opłaty i utraty wypracowanego zysku.
  • W co inwestujesz: duży i zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych – obligacje wyemitowane przez ponad 100 różnych przedsiębiorstw przy średnim udziale jednej spółki poniżej 1% w portfelu.
  • O jaki fundusz oparta jest inwestycja: jeden z największych funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce Open Life Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych.
  • Kto zarządza funduszem: CVI Dom Maklerski zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 mld zł i jest liderem w pozabankowym finansowaniu długiem przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Ile możesz zarobić? Zapoznaj się z wykresem dotychczasowych wyników.

Warto pamiętać: Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest lokatą bankową i nie posiada ochrony kapitału. Ponadto wiąże się z ponoszeniem opłat i kosztów. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

2. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Lokujące kapitał w papiery dłużne przedsiębiorstw / obligacje korporacyjne przynoszące regularne odsetki i nieruchomości komercyjne przynoszące regularne dochody z wynajmu powierzchni.

2.1 Fundusze obligacji korporacyjnych

Inwestują w krótko- i długoterminowe papiery dłużne emitowane przez wiele różnych przedsiębiorstw, które przynoszą regularne i przewidywalne dochody z tytułu wypłacanych odsetek. Osiągane zyski mogą być okresowo wypłacane inwestorom na konto, najczęściej raz na kwartał. Stopy zwrotu zawierają się zwykle w przedziale od 3% do 5% w stosunku rocznym[2].

2.1 Fundusze dochodów i dywidend z nieruchomości komercyjnych

Inwestują w gotowe i wynajęte długoterminowo atrakcyjne nieruchomości komercyjne, między innymi wysokiej klasy nieruchomości biurowe i handlowe, przynoszące regularne, stabilne i długoterminowe dochody z najmu powierzchni.
Osiągane zyski są okresowo wypłacane inwestorom na konto, najczęściej raz na kwartał lub raz do roku. Stopy zwrotu zawierają się zwykle w przedziale od 4% do 6% w stosunku rocznym [3]  Ponadto inwestorzy mogą liczyć na wypłatę dodatkowego zysku w przypadku refinansowania kredytu bankowego lub sprzedaży nieruchomości po wyższej cenie.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Kliknij grafikę, aby powiększyć

Źródło: opracowanie własne

[1] Na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html#tab-SP; https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html.

[2] [3] Na podstawie wyników historycznych wybranych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego. Dane są szacunkowe oraz zależą od wielu czynników, jak również są zależne od wielu zmiennych.

Poprzedni rodzaj

Chcę zbudować kapitał na przyszłość

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zamów bezpłatne konsultację!

accept

Inne obszary, w których możesz uzyskać wsparcie

Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

Wyższa emerytura?

Dowiedz się
Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

Dochody z kapitału?

Dowiedz się
Chcę pomnożyć oszczędności

Chcę pomnożyć oszczędności

Pomnażanie oszczędności?

Dowiedz się
Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

Zabezpieczenie finansowe?

Dowiedz się
Chcę zbudować kapitał na przyszłość

Chcę zbudować kapitał na przyszłość

Kapitał na przyszłość?

Dowiedz się
Szukam alternatywy do lokaty bankowej

Szukam alternatywy do lokaty bankowej

Alternatywa dla lokaty?

Dowiedz się

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt