fbpx

Nieruchomości

Największa klasa aktywów na świecie.

Nieruchomości

Dlaczego warto?

Globalna wartość nieruchomości stanowi niemalże trzykrotność światowego PKB i jest większa od łącznej światowej wartości akcji, obligacji i złota. Na całym świecie inwestycje w nieruchomości stanowią popularną formę lokowania kapitału na przyszłość i osiągania pasywnych dochodów z tytuły wynajmu powierzchni. Udział nieruchomości w portfelach zamożnych inwestorów indywidualnych (HNWI[1]) stanowi 16,8% globalnie i stanowi trzecią największą klasę aktywów po akcjach i gotówce[2].

Jak dzielimy rynek nieruchomości?

 • Nieruchomości mieszkaniowe, czyli mieszkania i domy:
  • uczestnikami, czyli inwestorami i nabywcami na rynku nieruchomości mieszkaniowych są głównie krajowi inwestorzy indywidualni i osoby nabywające lokale na własne potrzeby;
  • transakcje zazwyczaj rozliczane są w złotówkach;
  • umowy wynajmu nieruchomości podpisywane są na krótki okres czasu;
  • w okresie gorszej koniunktury gospodarczej osoby indywidualne jako pierwsze ograniczają wydatki i w największym stopniu tracą zdolność kredytową.
 • Nieruchomości komercyjne, w skład których wchodzą m.in. nieruchomości biurowe, handlowe (galerie, centra i parki handlowe), hotele i obiekty rozrywkowe, magazyny, centra danych, przemysłowe, infrastrukturalne:
  • uczestnikami rynku nieruchomości komercyjnych są przede wszystkim profesjonalni zagraniczni inwestorzy instytucjonalni;
  • transakcje rozliczane są w EUR;
  • najemcami takich nieruchomości są wyłącznie firmy, czyli osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • umowy najmu podpisywane są na średni (2-5 lat) lub długi okres czasu (+10 lat);
  • ze względu na skalę i wymagane kompetencje uczestniczenie w najbezpieczniejszej i najbardziej zyskownej części rynku nieruchomości wymaga wspólnego inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne lub spółki typu REIT[3] i profesjonalnego zarządzania.

Jakie są najważniejsze korzyści z inwestowania w nieruchomości?

 • Stanowią rzeczywiste, namacalne aktywa mające swoją wewnętrzną wartość.
 • Generują regularne przychody z wynajmu powierzchni.
 • Stanowią optymalną inwestycję z punktu widzenia relacji zysku do ryzyka – nieruchomości plasują się pomiędzy obligacjami a akcjami.
 • Spośród wszystkich klas aktywów stanowią najlepszą ochronę przed inflacją.
 • Z uwagi na niską korelację z innymi klasami aktywów zapewniają efektywną dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
 • Zapewniają stabilizację portfela inwestycyjnego i znacząco zmniejszają jego zmienność.

[1] High-net-worth individual – jest to termin określający osoby posiadające aktywa płynne na inwestycje powyżej 1 mln USD

[2] Według Capgemini: World Wealth Raport 2018 https://www.worldwealthreport.com/

[3] REIT (Real Estate Investment Trust) to podmiot rynku finansowego działający w formie spółki akcyjnej, który:
• posiada nieruchomości oraz zajmuje się wynajmem powierzchni w tych nieruchomościach;
• zobowiązany jest do wypłaty większości zysków z najmu w formie dywidend swoim udziałowcom;
• posiada specjalny status podatkowy – częściowo lub całkowicie zwolniony z podatku dochodowego.

Poprzedni rodzaj

Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej

  1 milion rodzinnych ogródków działkowych niedostępny dla pokolenia X i Y.

  1 milion rodzinnych ogródków działkowych niedostępny dla pokolenia X i Y.

  Dziewiątym powodem jaki z dużym prawdopodobieństwem zdeterminuje wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych w atrakcyjnych lokalizacjach, jest brak dostępności Rodzinnych Ogródków Działkowych (tzw. ROD-ów) dla

  Land Development zwiększa jakość usług korzystając z hossy na gruntach

  Land Development zwiększa jakość usług korzystając z hossy na gruntach

  W ramach Akademii Inwestora Prosper Capital Advisors zapraszam do lektury specjalnego cyklu edukacyjnego, składającego się z niepowtarzalnych artykułów, w których prezentuję: 10 powodów, dla których

  Na giełdzie hossa, ale to inwestycje namacalne przyciągają najwięcej miliardów bankowych oszczędności

  Na giełdzie hossa, ale to inwestycje namacalne przyciągają najwięcej miliardów bankowych oszczędności

  W ramach Akademii Inwestora Prosper Capital Advisors zapraszam do lektury specjalnego cyklu edukacyjnego, składającego się z niepowtarzalnych artykułów, w których prezentuję: 10 powodów, dla których

  Poznaj inne cele inwestycyjne

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Wyższa emerytura?

  Dowiedz się
  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Zabezpieczenie finansowe?

  Dowiedz się
  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Kapitał na przyszłość?

  Dowiedz się
  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Inwestycja w nieruchomości

  Dowiedz się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt