fbpx

Chcę zbudować kapitał na przyszłość

„Nie oszczędzaj tego, co ci zostanie po wydatkach. Wydawaj to, co ci zostanie po odłożeniu oszczędności” – Warren Buffet

Chcę zbudować kapitał na przyszłość

Oszczędzanie jest jedną z najbardziej wartościowych postaw społecznych, która przyczynia się do stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego pojedynczych osób, całych rodzin i instytucji.

W oszczędzaniu bardzo ważne jest świadome wyznaczanie celów i sposobów prowadzących do ich realizacji. Celem może być np. spełnianie marzeń, realizowanie pasji, posiadanie większej ilości czasu dla siebie i najbliższych, zakup mieszkania lub budowa domu, zapewnienie najlepszej edukacji dzieciom, wyższa emerytura lub po prostu osiągnięcie bezpieczeństwa i wolności finansowej.

Zwróć uwagę na…

Czas! Warto odkładać nawet niewielkie kwoty, ale regularnie!

Im szybciej zaczniesz systematycznie i konsekwentnie oszczędzać oraz efektywnie inwestować swoje oszczędności, tym większym kapitałem będziesz cieszyć się po latach.

Czy wiesz, że…

Procent składany porównywany jest do kuli śnieżnej? Toczona z góry stopniowo zwiększa swoją powierzchnię i coraz szybciej rośnie. To przyspieszenie najlepiej widać po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach działania procentu składanego.

Case study

Piotr i Paweł chcą zgromadzić pewien kapitał na swoje 60-te urodziny w celu zabezpieczenia przyszłości emerytalnej lub realizację marzeń i pasji. Wcześniej, w trakcie trwania aktywności zawodowej, nie mieli na to wystarczająco dużo czasu.

Obaj Panowie podczas trwania okresu oszczędzania wpłacą taką samą kwotę, tj. 180 000 zł, ale czy rezultaty ich działań będą na pewno takie same?

Piotr rozpoczyna oszczędzanie w wieku 30 lat i przeznacza na ten cel 500 zł miesięcznie, a Paweł w wieku 45 lat i przeznacza na ten cel 1 000 zł miesięcznie.
ikonografika - przykład oszczędzania
Kliknij grafikę, aby powiększyć

Źródło: opracowanie własne

Przypadek Piotra pokazuje, że oszczędzanie niższych kwot, które są mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu, za to w dłuższym okresie czasu, przynosi lepsze efekty niż oszczędzanie zdecydowanie wyższych kwot w krótszym okresie czasu.

Powyższy przykład świadczy o tym, że długość okresu oszczędzania ma bardzo duży wpływ na końcowy efekt. Warto mieć zatem świadomość, jak wiele skorzystamy podejmując wcześniej decyzję o rozpoczęciu oszczędzania oraz ile może nas kosztować odłożenie na później decyzji o rozpoczęciu oszczędzania.

Pamiętaj: im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym większy zgromadzisz kapitał. Im wyższa jest stopa zwrotu z zainwestowanych oszczędności, tym więcej kapitału zgromadzisz. A im dłużej oszczędzasz, tym lepsze będą efekty procentu składanego!

Wybierając optymalne dla siebie rozwiązanie służące budowie kapitału na przyszłość, zwróć uwagę na:

 • możliwość systematycznego inwestowania nawet niewielkich kwot;
 • dostęp do globalnych rynków i możliwość zarządzania inwestycją;
 • dostęp do różnych strategii inwestycyjnych automatyzujących proces inwestowania oraz zwiększających jego efektywność;
 • możliwość przenoszenia pieniędzy pomiędzy funduszami bez opłat i podatku;
 • możliwość skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych;
 • prostą konstrukcję i jak najniższe koszty obciążające zyskowność inwestycji.

Poznaj rozwiązania, dzięki którym możesz zbudować swój kapitał na przyszłość.

1. Oszczędnościowe z ochroną ubezpieczeniową i gwarancją wypłaty opłaconych składek na koniec okresu inwestycji oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty, wygodny i bezpieczny sposób nie tylko oszczędzać część swoich dochodów na przyszłość z gwarancją wypłaty opłaconych składek na koniec trwania umowy ale także zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek śmierci. Masz do wyboru dwie globalne strategie inwestycyjne: konserwatywną lub zrównoważoną oraz możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu oraz niezdolności do pracy; minimalna kwota inwestycji wynosi już 165 zł miesięcznie.

W skrócie:

 • Dostępne już od 165 zł miesięcznie.
 • Masz gwarancję otrzymania zainwestowanych składek na koniec trwania umowy.
 • Elastyczna forma oszczędzania: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • Oszczędzasz regularnie przez co najmniej 10 lat.
 • Masz pełny dostęp do zgromadzonych środków na koniec trwania umowy ( po 10 latach).
 • Masz do wyboru dwie globalne strategie inwestycyjne: konserwatywną  i zrównoważoną.
 • Nie ponosisz żadnych opłat w trakcie trwania umowy.
 • Możesz wypłacić pieniądze w dowolnej chwili, ale przed końcem umowy zostaną one pomniejszone o należną opłatę likwidacyjną.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (obecna stawka 19%) na koniec inwestycji.
 • Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Masz możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy.
 • Zgromadzone środki nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają egzekucji komorniczo-sądowej (w trzech czwartych częściach świadczeń) wyjątkiem są należności względem US, ZUS i roszczeń alimentacyjnych.
 • W przypadku śmierci następuje wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu zawarcia umowy (co najmniej równowartość zadeklarowanych składek w całym okresie umowy). Wypłata świadczenia następuje  wskazanym osobom uposażonym bez podatku od zysków kapitałowych i podatku od spadków i darowizn.

2. Ubezpieczenia za życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK) ze składką regularną oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty, wygodny i efektywny sposób oszczędzać część swoich dochodów na przyszłość w najlepszych funduszach inwestycyjnych wielu towarzystw funduszy inwestycyjnych i zabezpieczyć finansowo swoich bliskich. Masz do wyboru kilkadziesiąt funduszy inwestujących w różne klasy aktywów na całym świecie o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka; minimalna kwota inwestycji wynosi już 250 zł miesięcznie.

W skrócie:

 • Dostępne już od 250 zł miesięcznie.
 • Elastyczna forma oszczędzania: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • Oszczędzasz regularnie przez co najmniej 5 lub 7 lat.
 • Masz pełny dostęp do zgromadzonych środków już po 10 latach.
 • Masz do wyboru kilkadziesiąt krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka z oferty najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
 • Możesz inwestować w różne klasy aktywów: akcje, nieruchomości, surowce, metale szlachetne, obligacje skarbowe i korporacyjne, instrumenty pieniężne.
 • Inwestujesz samodzielnie w wybrane fundusze lub wybierasz jedną z gotowych strategii inwestycyjnych najlepiej dopasowaną do oczekiwanej stopy zwrotu i skłonności do ryzyka.
 • Nie ponosisz opłaty manipulacyjnej i opłat za konwersje funduszy (zmianę funduszy).
 • Ponosisz opłaty na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Możesz wypłacić pieniądze w dowolnej chwili, ale przed 10 rokiem zostaną one pomniejszone o należną opłatę likwidacyjną.
 • Podatek od zysków kapitałowych (obecna stawka 19%) naliczany jest od osiągniętego zysku przy wypłacie środków.
 • Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Zgromadzone środki nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają egzekucji komorniczo-sądowniczej (w trzech czwartych częściach świadczeń); wyjątkiem są należności względem US, ZUS i roszczeń alimentacyjnych.
 • W przypadku śmierci zgromadzone środki są wypłacane w formie świadczenia ubezpieczeniowego wskazanym osobom uposażonym bez podatku od zysków kapitałowych i podatku od spadków i darowizn.

Poprzedni rodzaj

Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Inne obszary, w których możesz uzyskać wsparcie

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Wyższa emerytura?

  Dowiedz się
  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Dochody z kapitału?

  Dowiedz się
  Chcę pomnożyć oszczędności

  Chcę pomnożyć oszczędności

  Pomnażanie oszczędności?

  Dowiedz się
  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Zabezpieczenie finansowe?

  Dowiedz się
  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Kapitał na przyszłość?

  Dowiedz się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt