fbpx

Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

“Tu nie chodzi o to jak dużo pieniędzy możesz zarobić, ale ile pieniędzy możesz zachować, jak ciężko dla Ciebie pracują i jak wiele pokoleń je zatrzyma.” – Robert Kiyosaki

Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

Na pewno chcesz zapewnić swojemu dziecku dobry start w dorosłe życie. Dlatego warto zacząć oszczędzać jak najwcześniej na przyszłe wydatki związane z jego dorastaniem i rozwojem.

Zastanów się…

Myślisz o zapewnieniu najlepszej edukacji Twojemu dziecku w przyszłości?

Chcesz, żeby miało możliwość studiowania na najlepszej uczelni w kraju lub zagranicą?

Chcesz, by miało wtedy komfortowe warunki mieszkaniowe?

Rozwiązaniem może być dla Was…

Odkładanie na kupno mieszkania w wybranym dużym ośrodku akademickim! Taka inwestycja pozwoli nie tylko zaoszczędzić pieniądze na czynszu za wynajem, ale również może być dobrą lokatą kapitału.

A gdy…

Twoje dziecko ma w sobie kreatywność, talent, głód wiedzy i przedsiębiorczość?

Jedyne czego potrzebuje to wsparcie w swoim rozwoju! Być może to właśnie Twoja pomoc na początku sprawi, że w przyszłości łatwiej będzie mu samemu realizować swoje plany i pomysły!

Pamiętaj: przygotuj się do tego finansowo i rozpocznij oszczędzanie nawet niewielkich kwot, ale rób to regularnie. Im szybciej o tym pomyślisz i zaczniesz systematycznie oszczędzać, tym większą zgromadzisz kwotę na wybrany cel lub docelowo mniej pieniędzy na to przeznaczysz.

Case study

Paulina i Kasia chcą zgromadzić pewien kapitał na przyszłość dla swoich dzieci. Celem obu mam jest kwota 100 000 zł na 18-ste urodziny swoich dzieci.

Paulina rozpoczyna oszczędzanie już od narodzin swojego dziecka, a Kasia, która nie była na to wcześniej gotowa, rozpoczyna oszczędzanie od I Komunii Świętej swojego dziecka.

Z dokonanych wyliczeń wynika, że aby zgromadzić 100 000 zł Paulina w swoim 18-letnim planie oszczędnościowym powinna odkładać kwotę 261,22 zł miesięcznie, a Kasia w swoim 9 letnim planie oszczędnościowym kwotę 702,54 zł miesięcznie, zakładając stopę zwrotu 6% średniorocznie.Kliknij grafikę, aby powiększyć

Źródło: opracowanie własne

Przypadek Pauliny pokazuje, że oszczędzanie niższych kwot, które są mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu, za to w dłuższym okresie czasu, może przynieść porównywalne efekty do oszczędzania zdecydowanie wyższych kwot w krótszym okresie czasu.

Podsumowanie:

 • Długość okresu oszczędzania ma bardzo duży wpływ na wysokość środków, jakie musimy zaangażować, aby zrealizować określony cel.
 • Warto mieć świadomość, jak dużo możemy zaoszczędzić, podejmując wcześniej decyzję o rozpoczęciu oszczędzania oraz jak wiele wysiłku i pieniędzy może kosztować nas odłożenie na później decyzji o rozpoczęciu oszczędzania.

Poznaj następujące rozwiązania:

1. Ubezpieczenia oszczędnościowe z ochroną ubezpieczeniową i gwarancją wpłaconego kapitału na koniec okresu inwestycji oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty, wygodny i bezpieczny sposób oszczędzać na przyszłość swoich dzieci z gwarantowaną sumą wpłaconych składek na koniec umowy oraz zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek śmierci. Masz do wyboru dwie globalne strategie inwestycyjne: konserwatywną lub zrównoważoną oraz możliwość dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu oraz niezdolności do pracy; minimalna kwota, którą można oszczędzać wynosi już 125 zł miesięcznie.

W skrócie:

 • Dostępne już od 125 zł miesięcznie.
 • Pewność otrzymania wpłaconych składek na koniec okresu umowy.
 • Elastyczna forma oszczędzania: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • Oszczędzasz regularnie przez co najmniej 10 lat.
 • Masz pełny dostęp do zgromadzonych środków na koniec trwania umowy (już po 10 latach).
 • Masz do wyboru dwie globalne strategie inwestycyjne: konserwatywną  i zrównoważoną.
 • Nie ponosisz żadnych opłat w trakcie trwania umowy.
 • Możesz wypłacić pieniądze w dowolnej chwili, ale przed końcem umowy zostaną one pomniejszone o należną opłatę likwidacyjną.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (obecna stawka 19%) na koniec okresu umowy.
 • Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Masz możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy.
 • Zgromadzone środki  nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają egzekucji komorniczo-sądowniczej (w trzech czwartych częściach świadczeń); wyjątkiem są należności względem US, ZUS i roszczeń alimentacyjnych.

2. Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK) ze składką regularną oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty, wygodny i efektywny sposób oszczędzać na przyszłość swoich dzieci w najlepszych funduszach inwestycyjnych wielu towarzystw funduszy inwestycyjnych i zabezpieczyć finansowo swoich bliskich. Masz do wyboru kilkadziesiąt funduszy inwestujących w różne klasy aktywów na całym świecie o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka; minimalna kwota inwestycji wynosi już 350 zł miesięcznie.

W skrócie:

 • Dostępne już od 350 zł miesięcznie.
 • Elastyczna forma oszczędzania: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie
 • Oszczędzasz regularnie przez co najmniej 5 lub 7 lat.
 • Masz pełny dostęp do zgromadzonych środków już po 10 latach.
 • Masz do wyboru kilkadziesiąt krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka z oferty najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
 • Dzięki części inwestycyjnej Możesz inwestować w różne klasy aktywów: akcje, nieruchomości, surowce, metale szlachetne, obligacje skarbowe i korporacyjne, instrumenty pieniężne
 • Inwestujesz samodzielnie w wybrane fundusze lub wybierasz jedną z proponowanych przez towarzystwo ubezpieczeń strategii inwestycyjnych najlepiej dopasowaną do oczekiwanej stopy zwrotu i skłonności do ryzyka.
 • Nie ponosisz opłaty manipulacyjnej i opłat za konwersje funduszy (zmianę funduszy)
 • Ponosisz opłaty na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Możesz wypłacić pieniądze w dowolnej chwili, ale przed 10 rokiem zostaną one pomniejszone o należną opłatę likwidacyjną.
 • Podatek od zysków kapitałowych (obecna stawka 19%) naliczany jest od osiągniętego zysku przy wypłacie środków.
 • Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Zgromadzone środki nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają egzekucji komorniczo-sądowniczej (w trzech czwartych częściach świadczeń); wyjątkiem są należności względem US, ZUS i roszczeń alimentacyjnych.
 • W przypadku śmierci zgromadzone środki są wypłacane w formie świadczenia ubezpieczeniowego wskazanym osobom uposażonym bez podatku od zysków kapitałowych i podatku od spadków i darowizn.

3. Plany systematycznego oszczędzania (PSO) oferowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty i wygodny sposób oszczędzać na przyszłość swoich dzieci w wybranych funduszach inwestycyjnych otwartych jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Masz do wyboru kilkanaście funduszy inwestujących w różne klasy aktywów w kraju i zagranicą o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka; minimalna kwota inwestycji wynosi już 100 zł miesięcznie.

W skrócie:

 • Dostępne już od 100 zł miesięcznie.
 • Oszczędzasz regularnie przez 5 lub 10 lat.
 • Masz do wyboru od kilku do kilkunastu funduszy inwestycyjnych z oferty jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
 • Sam decydujesz, w które fundusze inwestujesz.
 • Ponosisz opłatę manipulacyjną.
 • Możesz wypłacić pieniądze przed końcem umowy, ale wtedy tracisz zniżki w opłacie manipulacyjnej; z pieniędzy, które zostają Ci wypłacone odejmowane są zniżki w opłacie manipulacyjnej.
 • Podatek od zysków kapitałowych (obecna stawka 19%) naliczany jest od osiągniętego zysku przy wypłacie środków.

Poprzedni rodzaj

Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

Następny rodzaj

Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Inne obszary, w których możesz uzyskać wsparcie

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Wyższa emerytura?

  Dowiedz się
  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Zabezpieczenie finansowe?

  Dowiedz się
  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Kapitał na przyszłość?

  Dowiedz się
  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Inwestycja w nieruchomości

  Dowiedz się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt