fbpx

Chcę pomnożyć oszczędności

„Inwestowanie powinno być raczej jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Jeśli chcesz emocji, weź 800 dolarów i ruszaj do Las Vegas.” – Paul Samuelson

Chcę pomnożyć oszczędności

Oczekujesz wyższych zysków niż na lokacie bankowej lub obligacjach skarbu państwa w średnim terminie czasu przy pewnym poziomie ryzyka, ale jednocześnie nie akceptujesz wysokiego ryzyka?

Dowiedz się więcej o takich inwestycjach, jak:

Oczekujesz ponadprzeciętnych zysków w średnim i dłuższym terminie czasu oraz akceptujesz podwyższony lub wysoki poziom ryzyka?

Poznaj bliżej następujące rodzaje inwestycji:

 • Udziały lub akcje spółek wzrostowych
  • oraz oparte na nich fundusze inwestujące w akcje spółek wzrostowych o przewagach konkurencyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych.
 • Fundusze Venture Capital i Private Equity, wspierające rozwój spółek niepublicznych (nienotowanych jeszcze na giełdzie) o wysokim potencjale wzrostu wartości, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, ekspansji,  konsolidacji lub restrukturyzacji.
 • Fundusze private debt, inwestujące w prywatne emisje obligacji korporacyjnych o indywidualnych warunkach odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw.
 • Fundusze nieruchomości, realizujące duże projekty deweloperskie na rynku mieszkaniowym lub komercyjnym, w szczególności w segmencie nieruchomości biurowych i magazynowych o najlepszych perspektywach rynkowych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do pomnażania oszczędności.

1. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)

To jedna z form wspólnego inwestowania. Oferują wiele możliwości i stanowią uzupełnienie portfela inwestycyjnego, zarówno dla osób korzystających dotąd tylko z lokat bankowych, jak i tych inwestujących bezpośrednio na giełdzie lub w nieruchomości.

Nie wymagają bieżącej obsługi, poświęcania szczególnie dużej uwagi oraz posiadania specjalistycznej wiedzy.

Pamiętaj: dzięki nim możesz zainwestować kapitał w prosty i wygodny sposób zarówno lokalnie, jak i globalnie w różne klasy aktywów, tj.: nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne, udziały lub akcje przedsiębiorstw, obligacje korporacyjne, private debt, pożyczki hipoteczne, wierzytelności, metale szlachetne, surowce, towary giełdowe, itd. o właściwym sobie poziomie zysku i ryzyka. Dowiedz się więcej.

W skrócie:

 • Dostęp do inwestycji od mniejszych kwot w przypadku funduszy publicznych już od 2500 zł oraz od większych kwot w przypadku funduszy niepublicznych – równowartości 40 000 EUR,
 • Oferują możliwość osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu, przy charakterystycznym dla klasy aktywów bazowych poziomie ryzyka.
 • W wielu przypadkach wypracowany zysk jest okresowo wypłacany na konto lub powiększa zainwestowaną kwotę i jest reinwestowany.
 • Wymagany okres inwestycji od 1 roku do 5 lat.
 • Zaawansowane strategie inwestycyjne niedostępne w funduszach inwestycyjnych otwartych.
 • Szerokie spektrum inwestycyjne oraz zróżnicowany poziom zysku i ryzyka.
 • Certyfikaty inwestycyjne FIZ oferowane są w drodze oferty publicznej lub oferty niepublicznej skierowanej do nie więcej jak 149 inwestorów.

2. Obligacje korporacyjne

Stanowią interesującą alternatywę dla osób poszukujących lokat kapitału z przewidywalnym lub stałym oprocentowaniem oraz z regularną wypłatą zysków na konto bankowe (inwestycja rentierska).

Mogą stanowić uzupełnienie portfela inwestycyjnego, zarówno dla osób korzystających dotąd tylko z lokat bankowych, jak i tych inwestujących bezpośrednio na giełdzie w spółki dywidendowe, a także nieruchomości pod wynajem.

Przy inwestycji w obligacje przedsiębiorstw warto rozważyć stosowną dywersyfikację dokonywanych inwestycji.

Pamiętaj: dzięki inwestycji w obligacje korporacyjne nie tylko zarabiasz na pożyczaniu kapitału dla przedsiębiorstw, ale także wspierasz ich rozwój.

W skrócie:

 • Dostęp do inwestycji od mniejszych kwot w przypadku emisji publicznych oraz zazwyczaj od 20 000 zł, w przypadku emisji niepublicznych.
 • Z góry znane i atrakcyjne stopy zwrotu, przy charakterystycznym dla tej klasy aktywów poziomie ryzyka.
 • Okresowa wypłata odsetek na konto, zazwyczaj kwartalna lub wypłata odsetek na koniec inwestycji.
 • Wymagany okres inwestycji wynosi zazwyczaj od 1 roku do 3 lat.
 • Szerokie spektrum branż emitentów oraz zróżnicowany poziom oferowanych zysków i zabezpieczeń.
 • Oferowane są w drodze oferty publicznej bądź oferty niepublicznej skierowanej do nie więcej jak 149 inwestorów.

3. Akcje lub udziały w przedsiębiorstwach

Stanowią interesującą propozycję dla osób oczekujących ponadprzeciętnych stop zwrotu z inwestycji i akceptujących dłuższy okres inwestycji i wysoki poziom ryzyka.

Przy inwestycji w akcje lub udziały przedsiębiorstw (także w spółkach niepublicznych, czyli nienotowanych na giełdach papierów wartościowych), warto rozważyć stosowną dywersyfikację dokonywanych inwestycji.

Pamiętaj: inwestując w akcje lub udziały przedsiębiorstw w ofercie prywatnej lub pierwotnej wspierasz ich rozwój i zarabiasz na przyszłym wzroście ich wartości. Dodatkowo masz prawo do dywidendy, czyli udziału w wypracowanym przez spółkę zysku, o ile spółka odnotuje zysk a zarząd nie przeznaczy go w całości na inwestycje i dalszy rozwój spółki.

W skrócie:

 • Dostęp do inwestycji od mniejszych kwot w przypadku emisji publicznych (już od kilkuset złotych) i od większych kwot, zazwyczaj powyżej 10 000 zł, w przypadku emisji niepublicznych.
 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu w średnim lub długim terminie czasu.
 • Możliwość otrzymywania okresowej dywidendy w przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku i przeznaczenia jego części lub całości dla akcjonariuszy.
 • Zalecany jest conajmniej średni lub długi okres inwestycji.
 • Mogą wystąpić ograniczenia w sprzedaży akcji lub udziałów szczególnie w początkowym okresie inwestycji lub do momentu upublicznienia (debiutu giełdowego).
 • Płynność akcji wprowadzonych do obrotu zorganizowanego może być istotnie ograniczona.
 • Szerokie spektrum branż emitentów oraz zróżnicowany poziom dojrzałości.
 • Oferowane są w drodze publicznej lub niepublicznej oferty skierowanej do nie więcej jak 149 inwestorów.

 

Źródło: opracowanie własne

Poprzedni rodzaj

Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

Następny rodzaj

Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Inne obszary, w których możesz uzyskać wsparcie

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Wyższa emerytura?

  Dowiedz się
  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Dochody z kapitału?

  Dowiedz się
  Chcę pomnożyć oszczędności

  Chcę pomnożyć oszczędności

  Pomnażanie oszczędności?

  Dowiedz się
  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Zabezpieczenie finansowe?

  Dowiedz się
  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Kapitał na przyszłość?

  Dowiedz się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt