fbpx

Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

„Biedni ciężko pracują na swoje pieniądze, bogaci dbają o to, żeby pieniądze ciężko na nich pracowały.” – T. Harv Eker

Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

Na współczesnym rynku finansowym jest wiele bardzo interesujących ofert inwestycji o stabilnych i atrakcyjnych dochodach wypłacanych regularnie na konto.

Często interesują one osoby, które szukają inwestycji z regularną wypłatą dochodów, a lokaty bankowe, obligacje skarbowe lub mieszkania pod wynajem wydają się im się mało atrakcyjne lub nie spełniają ich oczekiwań. Dodatkowo, w przeciwieństwie do wynajmu mieszkań, nie wymagają przez uczestników bieżącej obsługi oraz szczególnego poświęcania czasu.

Istnieją zatem następujące rozwiązania:

1. Obligacje korporacyjne

Emitowane przez sprawdzone, profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa działające w atrakcyjnych i dochodowych branżach. Przynoszą one stałe lub przewidywalne dochody z tytułu okresowo wypłacanych odsetek zazwyczaj kwartalnie. Stopy zwrotu zawierają się zazwyczaj w przedziale od 6% do 9% rocznie w przypadku obligacji emitowanych przez małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa.

2. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Lokujące kapitał w aktywa przynoszące regularne, powtarzalne i przewidywalne przychody, które mogą być okresowo wypłacane inwestorom.

2.1. Fundusze dochodów i dywidend z nieruchomości komercyjnych

Inwestują w gotowe i wynajęte na odpowiednim poziomie atrakcyjne nieruchomości komercyjne, między innymi wysokiej klasy nieruchomości biurowe i handlowe, przynoszące regularne, stabilne i długoterminowe dochody z najmu powierzchni.
Osiągane zyski są okresowo wypłacane inwestorom na konto, najczęściej raz na kwartał lub raz do roku. Stopy zwrotu zawierają się zwykle w przedziale od 4% do 6% w stosunku rocznym[1]. Ponadto inwestorzy mogą liczyć na wypłatę dodatkowego zysku w przypadku refinansowania kredytu bankowego lub sprzedaży nieruchomości po wyższej cenie.

2.2. Fundusze obligacji korporacyjnych

Inwestują w krótko- i długoterminowe papiery dłużne emitowane przez wiele różnych przedsiębiorstw, które przynoszą regularne i przewidywalne dochody z tytułu wypłacanych odsetek. Osiągane zyski mogą być okresowo wypłacane inwestorom na konto, najczęściej raz na kwartał. Stopy zwrotu zawierają się zwykle w przedziale od 3% do 5% w stosunku rocznym[2].

2.3. Fundusze hipoteczne

Inwestują w zabezpieczone papiery dłużne o stałym oprocentowaniu emitowane przez spółki oferujące przedsiębiorstwom krótkoterminowe pożyczki pomostowe zabezpieczone na nieruchomościach w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie lub wpisu do księgi wieczystej. Osiągane zyski mogą być okresowo wypłacane inwestorom na konto, najczęściej raz na kwartał.

Stopy zwrotu zawierają się zwykle w przedziale od 7% do 11% w stosunku rocznym[3].

3. Alternatywne fundusze inwestycyjne luksemburskie inwestujące wyłącznie w spółki publiczne Real Estate Investment Trust (REIT-Y)

Inwestują na rynku globalnym w akcje emitowane przez publiczne REIT-y, głównie w USA czyli największym i najbardziej rozwiniętym rynku na świecie. REIT-y są podmiotami regulowanymi ustawowo, które posiadają nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne przynoszące stałe dochody z czynszów z wynajmu. Zagraniczne REIT-y są zwolnione ustawowo z podatku dochodowego i muszą wypłacać na bieżąco swoje zyski prawie w całości w formie dywidendy, w USA co najmniej na poziomie 90%. Zwolnienie podatkowe, posiadanie najlepszych nieruchomości komercyjnych, dostęp do taniego finansowania oraz efektywne zarządzanie sprawiają, że wypłacają średnio najwyższe dywidendy na świecie [4].

Osiągane zyski są okresowo wypłacane inwestorom na konto, najczęściej raz na kwartał. Historycznie, średnia stopa dywidendy dla US-REIT-y kształtowała się na poziomie ok 4%. Obecnie w 2018 roku, średnia stopa dywidendy zwiększyła się i sięga ok 5% z ponad 200 publicznych REIT-ów w USA[5]. Połączenie regularnie wypłacanych dywidend oraz wzrostu wartości wyceny rynkowej amerykańskich REIT-ów przyniosło inwestorom średniorocznie 12% zysku w ciągu ostatnich 45 lat[6].

[1] [2] [3]Na podstawie wyników historycznych wybranych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego. Dane są szacunkowe oraz zależą od wielu czynników, jak również są zależne od wielu zmiennych.
[4] Na podstawie Omega First REITs Fund RAIF S.A.
[5] Na podstawie danych Fundacji Edukacji i Badań nad REITs.
[6] Dane: National Association of Real Estate Investment Trust (NAREIT)

Poprzedni rodzaj

Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

Następny rodzaj

Chcę pomnożyć oszczędności

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Inne obszary, w których możesz uzyskać wsparcie

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Wyższa emerytura?

  Dowiedz się
  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Dochody z kapitału?

  Dowiedz się
  Chcę pomnożyć oszczędności

  Chcę pomnożyć oszczędności

  Pomnażanie oszczędności?

  Dowiedz się
  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Zabezpieczenie finansowe?

  Dowiedz się
  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Kapitał na przyszłość?

  Dowiedz się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt