fbpx

Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

„Powodem, dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lękiem, zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej” – Jim Rohn

Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

Emerytura to jeden z największych wydatków w naszym życiu i jedyny, na który nie możemy pożyczyć pieniędzy, aby za niego zapłacić! Dlatego każdy z Nas powinien zacząć już teraz planować swoje życie po zakończeniu aktywności zawodowej, które może trwać nawet tak długo, jak nasza kariera zawodowa. Warto pamiętać, że nasze przyszłe świadczenia emerytalne mogą nie pozwolić nam na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.

Dlaczego już teraz powinniśmy zatroszczyć się o swoją emeryturę?

Obecny poziom emerytur jest niemożliwy do utrzymania, a sam system emerytalny może nie przetrwać. Kolejny demontaż Otwartych Funduszy Emerytalnych i zwiększenie znaczenia systemu repartycyjnego (ZUS) opartego na tzw. umowie pokoleniowej powoduje wzrost uzależnienia wysokości przyszłych emerytur od kilku czynników. Należą do nich m.in.: przyszła sytuacja demograficzna kraju, która już teraz nie napawa optymizmem, kondycja finansów publicznych, sytuacja na rynku pracy, a także decyzje polityczne.

Zobacz, jakie są fakty!

Mamy jeden z najniższych parametrów płodności na świecie!

współczynnik dzietności 1960-2015

Kliknij grafikę, aby powiększyć

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Od 1960 roku współczynnik dzietności spadł aż o 66% z poziomu 3 do 1,32. Chcąc zachować zastępowalność pokoleniową, na jedną kobietę musiałaby przypadać co najmniej dwójka dzieci (dokładnie 2,10 – 2,15).

Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie!

wykres - prognoza stopy obciążenia
Kliknij grafikę, aby powiększyć

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Obecnie na każdego emeryta przypadają 3 osoby pracujące. Jednak ich składki emerytalne nie zapewniają płynności w procesie wypłacania emerytur. Za 30 lat osoby po 65. roku życia będą stanowić ponad 1/3 społeczeństwa. Wtedy jednak zabraknie nawet dwóch osób pracujących przypadających na każdą z nich.

Żyjemy coraz dłużej

Kliknij grafikę, aby powiększyć

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Od 1950 roku średnia długość życia wydłużyła się o ponad 30%. Średnia życia kobiet wzrosła o blisko 20 lat, a mężczyzn o 17,5 roku. Wzrost średniej długości życia to oczywiście pozytywne zjawisko, ale dla systemu emerytalnego oznacza wzrost kosztów z powodu konieczności wypłacania świadczeń emerytalnych przez coraz dłuższy czas wypłacania świadczeń. Jeżeli jeszcze połączymy to z obniżeniem wieku emerytalnego z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn, to już dzisiaj średnia długość życia na emeryturze to 20 lat.

Wybierając odpowiednie rozwiązanie oszczędzania środków na przyszłą emeryturę zwróć uwagę na:

 • możliwość systematycznego inwestowanie nawet niewielkich kwot;
 • dostęp do globalnych rynków i możliwość zarządzania inwestycją;
 • dostęp do różnych strategii inwestycyjnych automatyzujących proces inwestowania oraz zwiększających jego efektywność;
 • możliwość przenoszenia pieniędzy pomiędzy funduszami bez opłat i podatku;
 • efektywność podatkową oraz możliwość skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych;
 • prostą konstrukcję oraz jak najniższe koszty obciążające zyskowność inwestycji.

Poznaj rozwiązania, dzięki którym powiększysz swoją emeryturę:

Ubezpieczenia oszczędnościowe z ochroną ubezpieczeniową i gwarancją wpłaconego kapitału na koniec okresu inwestycji oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty, wygodny i bezpieczny sposób nie tylko oszczędzać część swoich dochodów na przyszłość z gwarancją wpłaconego kapitału na koniec trwania umowy ale także zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek śmierci. Masz do wyboru dwie globalne strategie inwestycyjne: konserwatywną lub zrównoważoną oraz możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu oraz niezdolności do pracy; minimalna kwota inwestycji wynosi już 165 zł miesięcznie.

W skrócie:

 • Dostępne już od 165 zł miesięcznie.
 • Masz gwarancję otrzymania zainwestowanych składek na koniec trwania umowy.
 • Elastyczna forma oszczędzania: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • Oszczędzasz regularnie przez co najmniej 10 lat.
 • Masz pełny dostęp do zgromadzonych środków na koniec trwania umowy (już po 10 latach).
 • Masz do wyboru dwie globalne strategie inwestycyjne: konserwatywną  i zrównoważoną.
 • Nie ponosisz żadnych opłat w trakcie trwania umowy.
 • Możesz wypłacić pieniądze w dowolnej chwili, ale przed końcem umowy zostaną one pomniejszone o należną opłatę likwidacyjną.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (obecna stawka 19%) na koniec inwestycji.
 • Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Masz możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy.
 • Zgromadzone środki nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają egzekucji komorniczo-sądowniczej (w trzech czwartych częściach świadczeń); wyjątkiem są należności względem US, ZUS i roszczeń alimentacyjnych.
 • W przypadku śmierci następuje wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu zawarcia umowy (co najmniej równowartość zadeklarowanych składek w całym okresie umowy). Wypłata świadczenia następuje wskazanym osobom uposażonym bez podatku od zysków kapitałowych i podatku od spadków i darowizn.

Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK) ze składką regularną oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w prosty, wygodny i efektywny sposób oszczędzać część swoich dochodów na przyszłość w najlepszych funduszach inwestycyjnych wielu towarzystw funduszy inwestycyjnych i zabezpieczyć finansowo swoich bliskich. Masz do wyboru kilkadziesiąt funduszy inwestujących w różne klasy aktywów na całym świecie o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka; minimalna kwota inwestycji wynosi już 350 zł miesięcznie.

W skrócie:

 • Dostępne już od 200 zł / 350 zł miesięcznie.
 • Elastyczna forma oszczędzania: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • Oszczędzasz regularnie przez co najmniej 5 lub 7 lat.
 • Masz pełny dostęp do zgromadzonych środków już po 10 latach.
 • Masz do wyboru kilkadziesiąt krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka z oferty najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
 • Możesz inwestować w różne klasy aktywów: akcje, nieruchomości, surowce, metale szlachetne, obligacje skarbowe i korporacyjne, instrumenty pieniężne.
 • Inwestujesz samodzielnie w wybrane fundusze lub wybierasz jedną z gotowych strategii inwestycyjnych najlepiej dopasowaną do oczekiwanej stopy zwrotu i skłonności do ryzyka.
 • Nie ponosisz opłaty manipulacyjnej i opłat za konwersje funduszy (zmianę funduszy).
 • Ponosisz opłaty na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Możesz wypłacić pieniądze w dowolnej chwili, ale przed 10 rokiem zostaną one pomniejszone o należną opłatę likwidacyjną.
 • Podatek od zysków kapitałowych (obecna stawka 19%) naliczany jest od osiągniętego zysku przy wypłacie środków.
 • Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Zgromadzone środki nie wchodzą w masę spadkową i nie podlegają egzekucji komorniczo-sądowniczej(w trzech czwartych częściach świadczeń); wyjątkiem są należności względem US, ZUS i Funduszu Alimentacyjnego.
 • W przypadku śmierci zgromadzone środki są wypłacane w formie świadczenia ubezpieczeniowego wskazanym osobom uposażonym bez podatku od zysków kapitałowych i podatku od spadków i darowizn.

Następny rodzaj

Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Inne obszary, w których możesz uzyskać wsparcie

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Chcę cieszyć się wyższą emeryturą

  Wyższa emerytura?

  Dowiedz się
  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Chcę otrzymywać regularne dochody z kapitału

  Dochody z kapitału?

  Dowiedz się
  Chcę pomnożyć oszczędności

  Chcę pomnożyć oszczędności

  Pomnażanie oszczędności?

  Dowiedz się
  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Chcę zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci

  Zabezpieczenie finansowe?

  Dowiedz się
  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Chcę zbudować kapitał na przyszłość

  Kapitał na przyszłość?

  Dowiedz się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt