fbpx

Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

Krótkoterminowa forma finansowania dłużnego dla przedsiębiorców, znajdujących się w specyficznej lub trudnej sytuacji finansowej.

Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

Sięgnijmy do początku

Rynek pozabankowych pożyczek hipotecznych powstał w wyniku potrzeby przedsiębiorców chcących mieć dostęp do szybkiego i elastycznego finansowania pomostowego. Ze względu na wymagany czas, konieczne do spełnienia formalności, przedmiot finansowania, skalę działalności lub brak zdolności kredytowej, przedsiębiorcy nie mogli znaleźć tego typu oferty zarówno w instytucjach bankowych, jak i na szeroko rozumianym rynku kapitałowym.

Istota pożyczek hipotecznych

 • Pożyczki hipoteczne stanowią krótkoterminową formę finansowania dłużnego dla przedsiębiorców znajdujących się w specyficznej lub trudnej sytuacji finansowej, czyli nieposiadających wystarczających środków płynnych i dostępu do innych źródeł finansowania, ale posiadających odpowiedni majątek trwały, który może stanowić zabezpieczenie udzielonej pożyczki. Krótkoterminowość oznacza w tym przypadku od 3 do 18 miesięcy.
 • To uzupełnienie dostępnych na rynku tradycyjnych form finansowania dłużnego, tj.: kredytów bankowych (obrotowych lub inwestycyjnych) lub obligacji korporacyjnych.
 • Co ważne: nie jest wymagane badanie zdolności kredytowej, wykazanie zysku, braku zaległości w ZUS i US czy też dobrej historii kredytowej. Najważniejszym kryterium jest posiadanie nieruchomości, które mogą stanowić odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Jakie są najważniejsze korzyści z inwestowania w pożyczki zabezpieczone na nieruchomościach?

 • Minimalne zaangażowanie czasu.
 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.
 • Okresowa wypłata dochodów (w przypadku niektórych inwestycji).
 • Możliwość skutecznego prognozowania stopy zwrotu.
 • Powtarzalność wyników inwestycji
 • Wysoki poziom zabezpieczeń: zabezpieczeniem są nieruchomości kilkukrotnie więcej warte od udzielonych pożyczek.
 • Wyniki niezależne od przepływów spekulacyjnych.
 • Realne i zdywersyfikowane aktywa.
 • Alternatywna klasa aktywów niezależna od koniunktury na rynkach finansowych
 • Efektywna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego: z uwagi na niską korelację z innymi klasami aktywów.
 • Większa stabilność portfela inwestycyjnego i zmniejszenie jego zmienności.

Poprzednia branża

Nieruchomości

Następna branża

Private debt

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Poznaj specyfikę innych branż

  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Inwestycja w nieruchomości

  Zobacz jak
  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Inwestycja w pożyczki?

  Poznaj model
  Private debt

  Private debt

  Inwestycja w dług?

  Poznaj model
  Private Equity/Venture Capital

  Private Equity/Venture Capital

  Inwestycja w udziały?

  Poznaj model
  Wierzytelności

  Wierzytelności

  Zarabianie na wierzytelnościach?

  Poznaj model

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt