fbpx

Private Equity/Venture Capital

Jest to rodzaj inwestycji kapitałowych, przede wszystkim w przedsiębiorstwa niepubliczne, czyli nienotowane jeszcze na giełdach papierów wartościowych.

Private Equity/Venture Capital

Celem inwestycji Private Equity i Venture Capital jest osiągnięcie zysku wynikającego z przyrostu wartości przedsiębiorstwa oraz odsprzedaży udziałów po upływie określonego czasu.

Co warto wiedzieć?

Inwestor Private Equity nie koncentruje się na maksymalizacji bieżących zysków spółki i szybkim odzyskaniu zainwestowanego kapitału, ale jest zainteresowany długookresowym wzrostem jej wartości co jest spójne z wizją pozostałych udziałowców firmy.

Inwestycje Private Equity dokonywane są we wszystkich sektorach gospodarki oraz wszystkich fazach rozwoju przedsiębiorstwa, często z zamiarem udziału w bezpośrednim zarządzaniu tym przedsiębiorstwem. Z kolei inwestycje Venture Capital realizowane są najczęściej w podmioty na wczesnym etapie rozwoju, dające szansę na osiągniecie większych stóp zwrotu, kosztem większego ryzyka niepowodzenia finansowanego przedsięwzięcia.

Działania podejmowane przez fundusze Private Equity i Venture Capital w celu podnoszenia wartości nabytej firmy obejmują zazwyczaj:

 • obniżanie kosztów i przegląd nakładów inwestycyjnych;
 • optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym w celu podniesienia rentowności;
 • poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży;
 • ekspansję krajową i zagraniczną;
 • przejmowanie i połączenia przedsiębiorstw z pokrewnych branż w celu uzyskania synergii i efektu skali;
 • wykorzystanie narzędzi inżynierii finansowej.

Jakie są najważniejsze korzyści z inwestowania w Private Equity/Venture Capital?

 • Uczestniczenie w najbardziej dynamicznym etapie wzrostu wartości przedsiębiorstw.
 • Udział w zyskach osiąganych przez przedsiębiorstwa.
 • Możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu w porównaniu z innymi rodzajami inwestycji bądź klasami aktywów.
 • Możliwość ograniczenia ryzyka poprzez koinwestycję (wspólną inwestycję) z innymi dużymi inwestorami instytucjonalnymi.
 • Ograniczony wpływ bieżącej koniunktury giełdowej na wyniki inwestycji.
 • Z uwagi na niską korelację z innymi klasami aktywów zapewniają efektywną dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
 • Zapewniają stabilizację portfela inwestycyjnego i znacząco zmniejszają jego zmienność.

Poprzednia branża

Private debt

Następna branża

Wierzytelności

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej

  Fundusze Private Equity / Venture Capital – schemat działalności, fazy rozwoju i rodzaje.

  Fundusze Private Equity / Venture Capital – schemat działalności, fazy rozwoju i rodzaje.

  Podstawowy schemat działalności funduszy Private Equity Kliknij grafikę, aby powiększyć Źródło: opracowanie własne Inwestycja w spółkę portfelową: nabycie pakietu mniejszościowego lub większościowego spółki. Rozwój

  Private Equity / Venture Capital – co musisz wiedzieć?

  Private Equity / Venture Capital – co musisz wiedzieć?

  Jak powstał ten rynek? Kilka faktów z historii: Rynek Private Equity został zapoczątkowany w latach 50-tych XX wieku w amerykańskiej Dolinie Krzemowej. Bogaci inwestorzy

  Inwestycje w fundusze inwestycyjne – na co zwrócić uwagę?

  Inwestycje w fundusze inwestycyjne – na co zwrócić uwagę?

  Czym jest fundusz inwestycyjny? To podmiot posiadający osobowość prawną. Wyłącznym przedmiotem jego działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania

  Poznaj specyfikę innych branż

  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Inwestycja w nieruchomości

  Zobacz jak
  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Inwestycja w pożyczki?

  Poznaj model
  Private debt

  Private debt

  Inwestycja w dług?

  Poznaj model
  Private Equity/Venture Capital

  Private Equity/Venture Capital

  Inwestycja w udziały?

  Poznaj model
  Wierzytelności

  Wierzytelności

  Zarabianie na wierzytelnościach?

  Poznaj model

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt