Nieruchomości

Największa klasa aktywów na świecie.

Nieruchomości

Dlaczego warto?

Globalna wartość nieruchomości stanowi niemalże trzykrotność światowego PKB i jest większa od łącznej światowej wartości akcji, obligacji i złota. Na całym świecie inwestycje w nieruchomości stanowią popularną formę lokowania kapitału na przyszłość i osiągania pasywnych dochodów z tytuły wynajmu powierzchni. Udział nieruchomości w portfelach zamożnych inwestorów indywidualnych (HNWI[1]) stanowi 16,8% globalnie i stanowi trzecią największą klasę aktywów po akcjach i gotówce[2].

Jak dzielimy rynek nieruchomości?

 • Nieruchomości mieszkaniowe, czyli mieszkania i domy:
  • uczestnikami, czyli inwestorami i nabywcami na rynku nieruchomości mieszkaniowych są głównie krajowi inwestorzy indywidualni i osoby nabywające lokale na własne potrzeby;
  • transakcje zazwyczaj rozliczane są w złotówkach;
  • umowy wynajmu nieruchomości podpisywane są na krótki okres czasu;
  • w okresie gorszej koniunktury gospodarczej osoby indywidualne jako pierwsze ograniczają wydatki i w największym stopniu tracą zdolność kredytową.
 • Nieruchomości komercyjne, w skład których wchodzą m.in. nieruchomości biurowe, handlowe (galerie, centra i parki handlowe), hotele i obiekty rozrywkowe, magazyny, centra danych, przemysłowe, infrastrukturalne:
  • uczestnikami rynku nieruchomości komercyjnych są przede wszystkim profesjonalni zagraniczni inwestorzy instytucjonalni;
  • transakcje rozliczane są w EUR;
  • najemcami takich nieruchomości są wyłącznie firmy, czyli osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • umowy najmu podpisywane są na średni (2-5 lat) lub długi okres czasu (+10 lat);
  • ze względu na skalę i wymagane kompetencje uczestniczenie w najbezpieczniejszej i najbardziej zyskownej części rynku nieruchomości wymaga wspólnego inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne lub spółki typu REIT[3] i profesjonalnego zarządzania.

Jakie są najważniejsze korzyści z inwestowania w nieruchomości?

 • Stanowią rzeczywiste, namacalne aktywa mające swoją wewnętrzną wartość.
 • Generują regularne przychody z wynajmu powierzchni.
 • Stanowią optymalną inwestycję z punktu widzenia relacji zysku do ryzyka – nieruchomości plasują się pomiędzy obligacjami a akcjami.
 • Spośród wszystkich klas aktywów stanowią najlepszą ochronę przed inflacją.
 • Z uwagi na niską korelację z innymi klasami aktywów zapewniają efektywną dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
 • Zapewniają stabilizację portfela inwestycyjnego i znacząco zmniejszają jego zmienność.

[1] High-net-worth individual – jest to termin określający osoby posiadające aktywa płynne na inwestycje powyżej 1 mln USD

[2] Według Capgemini: World Wealth Raport 2018 https://www.worldwealthreport.com/

[3] REIT (Real Estate Investment Trust) to podmiot rynku finansowego działający w formie spółki akcyjnej, który:
• posiada nieruchomości oraz zajmuje się wynajmem powierzchni w tych nieruchomościach;
• zobowiązany jest do wypłaty większości zysków z najmu w formie dywidend swoim udziałowcom;
• posiada specjalny status podatkowy – częściowo lub całkowicie zwolniony z podatku dochodowego.

Następna branża

Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Zamów bezpłatne konsultację!

accept

Dowiedz się więcej

Jak zarabiać na inwestycjach deweloperskich?

Jak zarabiać na inwestycjach deweloperskich?

Tego rodzaju inwestycje polegają na realizacji całego procesu inwestycyjnego od zakupu działki, przygotowania projektu, po jego realizację, wynajem powierzchni i sprzedaż gotowej przynoszącej dochody

Jak zarabiać na nieruchomości pod wynajem?

Jak zarabiać na nieruchomości pod wynajem?

Zakup nieruchomości pod wynajem polega na nabyciu nieruchomości oraz wynajmie tej powierzchni. Głównym celem inwestycji jest otrzymywanie przychodów z najmu, który zapewnia regularnie płacony

Nieruchomości komercyjne – co należy wiedzieć?

Nieruchomości komercyjne – co należy wiedzieć?

Nieruchomości Nieruchomości są największą klasą aktywów na Świecie. Ich globalna wartość stanowi niemalże trzykrotność światowego PKB i jest większa od łącznej światowej wartości akcji,

Poznaj specyfikę innych branż

Nieruchomości

Nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości

Zobacz jak
Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

Inwestycja w pożyczki?

Poznaj model
Private debt

Private debt

Inwestycja w dług?

Poznaj model
Private Equity/Venture Capital

Private Equity/Venture Capital

Inwestycja w udziały?

Poznaj model
Wierzytelności

Wierzytelności

Zarabianie na wierzytelnościach?

Poznaj model

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt