fbpx

Nieruchomości

Największa klasa aktywów na świecie.

Nieruchomości

Dlaczego warto?

Globalna wartość nieruchomości stanowi niemalże trzykrotność światowego PKB i jest większa od łącznej światowej wartości akcji, obligacji i złota. Na całym świecie inwestycje w nieruchomości stanowią popularną formę lokowania kapitału na przyszłość i osiągania pasywnych dochodów z tytuły wynajmu powierzchni. Udział nieruchomości w portfelach zamożnych inwestorów indywidualnych (HNWI[1]) stanowi 16,8% globalnie i stanowi trzecią największą klasę aktywów po akcjach i gotówce[2].

Jak dzielimy rynek nieruchomości?

 • Nieruchomości mieszkaniowe, czyli mieszkania i domy:
  • uczestnikami, czyli inwestorami i nabywcami na rynku nieruchomości mieszkaniowych są głównie krajowi inwestorzy indywidualni i osoby nabywające lokale na własne potrzeby;
  • transakcje zazwyczaj rozliczane są w złotówkach;
  • umowy wynajmu nieruchomości podpisywane są na krótki okres czasu;
  • w okresie gorszej koniunktury gospodarczej osoby indywidualne jako pierwsze ograniczają wydatki i w największym stopniu tracą zdolność kredytową.
 • Nieruchomości komercyjne, w skład których wchodzą m.in. nieruchomości biurowe, handlowe (galerie, centra i parki handlowe), hotele i obiekty rozrywkowe, magazyny, centra danych, przemysłowe, infrastrukturalne:
  • uczestnikami rynku nieruchomości komercyjnych są przede wszystkim profesjonalni zagraniczni inwestorzy instytucjonalni;
  • transakcje rozliczane są w EUR;
  • najemcami takich nieruchomości są wyłącznie firmy, czyli osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • umowy najmu podpisywane są na średni (2-5 lat) lub długi okres czasu (+10 lat);
  • ze względu na skalę i wymagane kompetencje uczestniczenie w najbezpieczniejszej i najbardziej zyskownej części rynku nieruchomości wymaga wspólnego inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne lub spółki typu REIT[3] i profesjonalnego zarządzania.

Jakie są najważniejsze korzyści z inwestowania w nieruchomości?

 • Stanowią rzeczywiste, namacalne aktywa mające swoją wewnętrzną wartość.
 • Generują regularne przychody z wynajmu powierzchni.
 • Stanowią optymalną inwestycję z punktu widzenia relacji zysku do ryzyka – nieruchomości plasują się pomiędzy obligacjami a akcjami.
 • Spośród wszystkich klas aktywów stanowią najlepszą ochronę przed inflacją.
 • Z uwagi na niską korelację z innymi klasami aktywów zapewniają efektywną dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
 • Zapewniają stabilizację portfela inwestycyjnego i znacząco zmniejszają jego zmienność.

[1] High-net-worth individual – jest to termin określający osoby posiadające aktywa płynne na inwestycje powyżej 1 mln USD

[2] Według Capgemini: World Wealth Raport 2018 https://www.worldwealthreport.com/

[3] REIT (Real Estate Investment Trust) to podmiot rynku finansowego działający w formie spółki akcyjnej, który:
• posiada nieruchomości oraz zajmuje się wynajmem powierzchni w tych nieruchomościach;
• zobowiązany jest do wypłaty większości zysków z najmu w formie dywidend swoim udziałowcom;
• posiada specjalny status podatkowy – częściowo lub całkowicie zwolniony z podatku dochodowego.

Następna branża

Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej

  1 milion rodzinnych ogródków działkowych niedostępny dla pokolenia X i Y.

  1 milion rodzinnych ogródków działkowych niedostępny dla pokolenia X i Y.

  Dziewiątym powodem jaki z dużym prawdopodobieństwem zdeterminuje wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych w atrakcyjnych lokalizacjach, jest brak dostępności Rodzinnych Ogródków Działkowych (tzw. ROD-ów) dla

  Land Development zwiększa jakość usług korzystając z hossy na gruntach

  Land Development zwiększa jakość usług korzystając z hossy na gruntach

  W ramach Akademii Inwestora Prosper Capital Advisors zapraszam do lektury specjalnego cyklu edukacyjnego, składającego się z niepowtarzalnych artykułów, w których prezentuję: 10 powodów, dla których

  Na giełdzie hossa, ale to inwestycje namacalne przyciągają najwięcej miliardów bankowych oszczędności

  Na giełdzie hossa, ale to inwestycje namacalne przyciągają najwięcej miliardów bankowych oszczędności

  W ramach Akademii Inwestora Prosper Capital Advisors zapraszam do lektury specjalnego cyklu edukacyjnego, składającego się z niepowtarzalnych artykułów, w których prezentuję: 10 powodów, dla których

  Poznaj specyfikę innych branż

  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Inwestycja w nieruchomości

  Zobacz jak
  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Inwestycja w pożyczki?

  Poznaj model
  Private debt

  Private debt

  Inwestycja w dług?

  Poznaj model
  Private Equity/Venture Capital

  Private Equity/Venture Capital

  Inwestycja w udziały?

  Poznaj model
  Wierzytelności

  Wierzytelności

  Zarabianie na wierzytelnościach?

  Poznaj model

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt