fbpx

Branże

Poznaj charakterystykę i biznesmodele w branżach, w oparciu o które tworzonę są wybrane możliwości inwestycyjne.

Branże

Dowiedz się o modelach inwestowania opartych na następujących branżach:

Nieruchomości

Nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości

Zobacz jak
Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

Inwestycja w pożyczki?

Poznaj model
Private debt

Private debt

Inwestycja w dług?

Poznaj model
Private Equity/Venture Capital

Private Equity/Venture Capital

Inwestycja w udziały?

Poznaj model
Wierzytelności

Wierzytelności

Zarabianie na wierzytelnościach?

Poznaj model

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką wybranych branż inwestycyjnych:

 

AKTYWO BAZOWE
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE POD WYNAJEM

NIERUCHOMOŚCI DEWELOPERSKIE

PRIVATE EQUITY/ VENTURE CAPITAL

WIERZYTELNOŚCI

PRIVATE DEBT

POŻYCZKI ZABEZPIECZONE NA NIERUCHOMOŚCIACH 
Stopy zwrotu (średniorocznie)4% – 8% powyżej 12% 10% – 20% 7% – 9% 5% – 9% 7% – 11%
Sposób wypłaty zyskówzyski są wypłacane okresowo kwartalnie lub raz w rokuzyski są kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji lub przy sprzedaży nieruchomości.zyski są kumulowane i wypłacane na koniec inwestycjizyski są wypłacane okresowo np. kwartalnie lub kumulowane i wypłacane na koniec inwestycjizyski są kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji zyski są wypłacane okresowo np. kwartalnie lub kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji
Minimalna kwota inwestycji50 000 PLN lub równowartość 40 000 EURrównowartość 40 000 EURrównowartość 40 000 EURrównowartość 40 000 EUR (FIZ); 20 000 zł (obligacje korporacyjne)równowartość 40 000 EURrównowartość 40 000 EUR
Okres inwestycjiśrednio- lub długoterminowy (powyżej 2 lat)średnioterminowy (od 2 do 5 lat)średnio- lub długoterminowyśrednioterminowy (od 2 do 5 lat)krótko- lub średnioterminowy, powyżej pół rokukrótko- lub średnioterminowy, powyżej roku
Przykładowa forma produktu Fundusze Inwestycyjne Zamknięte; Alternatywne Fundusze Inwestycyjne Luksemburskie; publiczne REITy w formie spółek akcyjnychFundusze Inwestycyjne ZamknięteFundusze Inwestycyjne ZamknięteFundusze Inwestycyjne Zamknięte; Obligacje KorporacyjneFundusze Inwestycyjne ZamknięteFundusze Inwestycyjne Zamknięte

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) na temat wybranych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, dostępnych w dystrybucji w Polsce.

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt