fbpx

Nota prawna

Nota prawna

Niniejszy serwis internetowy należy do Prosper Capital Advisors sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Walońskiej  7/66  50-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000726399; REGON 369929767; NIP: 897-185-38-96; z kapitałem zakładowym w wysokości 757 700,00 zł w pełni opłaconym.

Informacje i dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mogą być traktowane jako oferta, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (z wyłączeniem sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług maklerskich oraz nie mogą być traktowane jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Prosper Capital Advisors sp. z o.o. zastrzega, iż informacje zamieszczone w niniejszym serwisie mogą być nieaktualne. Prosper Capital Advisors sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z niniejszego serwisu internetowego w wyniku decyzji podjętych na podstawie tych informacji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do informacji zamieszczonych w serwisie internetowym zaleca się kontakt z Prosper Capital Advisors sp. z o.o.

Kontakt