fbpx
Jak zwiększysz zyski z inwestycji w UFK dzięki naszemu wsparciu?
18 listopada 2018
Udostępnij:

Jak zwiększysz zyski z inwestycji w UFK dzięki naszemu wsparciu?

Wojciech Kosiński

Wojciech Kosiński

Zobacz profil
Porozmawiaj z autorem:
+48 663 841 453

Jesteśmy świadomi tego, że każdy z nas ma różne potrzeby, oczekiwania, możliwości finansowe oraz poziom akceptacji ryzyka. Dlatego w Prosper Capital Advisors zapewniamy najwyższej jakości produkty ubezpieczeniowe do długoterminowego oszczędzania oraz indywidualną pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich dla nich rozwiązań w zakresie ubezpieczeń.

  • W przypadku wyboru umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi zapewniamyw całym okresie trwania umowy opiekę  i wsparcie dedykowanego doradcy.
  • Zapewniamy bezpłatny dostęp do przykładowych portfeli modelowych opartych o autorską strategię-Algorytm SISI, w ramach której analizujemy aktualne trendy rynkowe. Dzięki temu każdy, bez względu na to, ile posiada czasu i jaki ma stan wiedzy, może w pełni wykorzystać potencjał inwestycyjny, jaki drzemie w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych i efektywnie pomnażać oszczędności przy jednoczesnej ochronie kapitałuprzed stratami.
  • Dodatkowo każdy z naszych Klientów otrzymuje osobiste wsparcie, mentoring i coaching kompetentnego Doradcy ds. Inwestycji oraz pomoc Działu Serwisu i Opieki Klienta, który jest do dyspozycji przez cały okres współpracy.

Poznaj strategię inwestycyjną Prosper Capital Advisors: Algorytm SISI

„Ryzyko bierze się z nieświadomości swoich poczynań”, więc „jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera” –Warren Buffet

Nasza autorska strategia inwestycyjne Algorytm SISI polega na budowie modelowego portfela Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych i stanowi wsparcie i wskazówkę dla naszych Inwestorów w zarządzania umowami ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi:

  • ze składką regularną od 350 zł miesięcznie o charakterze długoterminowym (10+ lat);
  • ze składką jednorazową od 20 000 zł o charakterze średnioterminowym (5+ lat).

Na czym polega strategia?

Przede wszystkim jest prosta i jej zastosowanie trwa około 5 minut!

Strategia generuje sygnały wejścia i wyjścia z rynku akcji, na podstawie których Dział Serwisu i Opieki Klienta opracowuje informacje o składzie modelowego portfela Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zbudowanego w oparciu o optymalne fundusze wybrane przez Dział Analiz. Klientowi pozostaje jedynie zapoznać się z edukacyjnym komentarzem rynkowym (jeżeli chce poszerzyć wiedzę) i jeśli podejmie decyzję o dokonaniu zmian – zalogować się do swojej umowy i dokonać zmiany składu swojego portfela.

A co najważniejsze – takich zmian jest średnio tylko kilka w roku!

Jakie są założenia strategii Algorytmu SISI?

  • W okresie ożywienia i ekspansji gospodarczej jest topomnażanie kapitału w 5 optymalnych funduszach akcjikrajowych lub zagranicznych.
  • W okresie spowolnienia gospodarczego lubrecesji jest to ochrona kapitału w 2 najbezpieczniejszych funduszach obligacji skarbowych lub pieniężnych.

Zobacz schemat działania strategii inwestycyjnej Algorytmu SISI
Kliknij grafikę, aby powiększyć
Kliknij grafikę, aby powiększyć

Co jest wyróżnikiem Algorytmu SISI?

  • Jasne założenia: kluczowym elementem skutecznej, długoterminowej strategii inwestycyjnej na rynku akcji jest unikanie potencjalnych wysokich spadków. I choć strat na rynku akcji w krótkim terminie nie da się uniknąć, to można kontrolować ich maksymalną wysokość, ograniczać zmienność inwestycji, minimalizować ryzyka oraz zabezpieczać portfel w okresie gorszej koniunktury na rynkach.
  • Analiza: na podstawie przeglądu danych historycznych z ostatnich 10 lat możemy stwierdzić, że stosowanie strategii zmiennej alokacji rynkowej Algorytm SISI w długim okresie czasu, nie tylko przyniosło wysoką stopę zwrotu na poziomie 11,58% brutto średniorocznie, ale również pozwoliło ją osiągnąć przy niskiej zmienności wartości inwestycji.
  • Fakty: dzięki bieżącemu dostosowywaniu składu portfela do aktualnej sytuacji rynkowej, strategia Algorytm SISI, przyniosła dobre wyniki w każdym z analizowanych okresów czasu (zarówno w krótkim, średnim, jak i w długim terminie). O ile w ciągu ostatnich kilku lat dzięki dobrej koniunkturze na rynkach akcji wyniki Algorytmu SISI są porównywalne do wyników funduszy akcji polskich i zagranicznych, o tyle w długim terminie, w którym miały miejsce również gorsze okresy na rynkach, wyniki strategii są już zdecydowanie lepsze.

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt