fbpx
Jak zarabiać na inwestycjach deweloperskich?
18 listopada 2018
Udostępnij:

Jak zarabiać na inwestycjach deweloperskich?

Wojciech Kosiński

Wojciech Kosiński

Zobacz profil
Porozmawiaj z autorem:
+48 663 841 453

Tego rodzaju inwestycje polegają na realizacji całego procesu inwestycyjnego od zakupu działki, przygotowania projektu, po jego realizację, wynajem powierzchni i sprzedaż gotowej przynoszącej dochody nieruchomości.

Wyszczególniamy:

 

 • projekty deweloperskie na rynku mieszkaniowym, w których przychody są generowane po zakończeniu inwestycji w wyniku sprzedaży lokali mieszkaniowych;
 • projekty deweloperskie na rynku komercyjnym, w których przychody są generowane po zakończeniu inwestycji poprzez wpływy z tytułu najmu oraz sprzedaży całych obiektów inwestorom instytucjonalnym.

Podstawowy schemat działania wspólnej inwestycji funduszu deweloperskiego

 1. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) powołuje wraz z uznanym deweloperem spółkę celową do realizacji inwestycji; kapitał wymagany na zakup gruntu i wkład własny do kredytu bankowego na poziomie od 25 do 35% wpłacany jest w transzach przez fundusz i dewelopera.
 2. Fundusz pozyskuje środki na inwestycje poprzez emisje certyfikatów inwestycyjnych
 3. Spółka celowa występuje do banku o kredyt inwestycyjny na sfinansowanie kosztów budowy na poziomie 65% – 75% wartości projektu.
 4. Spółka celowa po zrealizowaniu inwestycji i osiągnięciu optymalnego poziomu komercjalizacji nieruchomości (stopnia wynajmu), zazwyczaj na poziomie 95%, sprzedaje nieruchomość inwestorowi instytucjonalnemu i spłaca kredyt bankowy; pozostała nadwyżka stanowi zysk i jest rozdzielana pomiędzy uczestników funduszu i dewelopera.

Jakie są najważniejsze korzyści ze wspólnego inwestowania w projekty deweloperskie?

 • Minimalne zaangażowanie czasu.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji dużych projektów deweloperskich.
 • Możliwość osiągnięcia wysokiej dwucyfrowej stopy zwrotu w średnim terminie czasu dzięki uczestniczeniu w marży deweloperskiej i wykorzystaniu dźwigni finansowej.
 • Brak konieczności poświęcania swojego cennego czasu.

Podsumowanie:

 • Oczekiwana stopa zwrotu: powyżej 12% średniorocznie.
 • Sposób wypłaty zysku: na koniec inwestycji lub przy sprzedaży nieruchomości.
 • Minimalna kwota inwestycji:
  • osoby fizyczne: równowartość 40 000 EUR;
  • osoby prawne: 1 certyfikat inwestycyjny.
 • Okres inwestycji: średnioterminowy (od 3 do 5 lat).
 • Poziom ryzyka: podwyższony.

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt