fbpx
Inwestowanie w nieruchomości z kapitałem od 5000 PLN
Udostępnij:

Inwestowanie w nieruchomości z kapitałem od 5000 PLN

Od jakich kwot możliwe jest inwestowanie na rynku nieruchomości mieszkaniowych?

Mówi się, że inwestowanie w nieruchomości to nowy sport narodowy Polaków. Mimo wątpliwości co do sytuacji gospodarczej w kraju w okresie pandemii, ceny mieszkań wciąż pozostają stabilne, a deweloperzy prześcigają się w budowie coraz ciekawszych osiedli. Ze względu na prawo własności do lokalu wynikające z zakupu, Inwestorzy mają poczucie bezpieczeństwa tak zainwestowanych środków. 

Inwestowanie na rynku mieszkaniowym najczęściej wymaga od Inwestora posiadania dużych oszczędności. Zakup kawalerki na wynajem w dużym mieście to jednorazowy wydatek kwoty co najmniej 200 000 zł i dodatkowo 30 000 zł na jej wykończenie.

Nabywając mieszkanie na wynajem i posiłkując się kredytem hipotecznym należy liczyć się z przygotowaniem kwoty co najmniej 30 000 zł na wkład własny do kredytu hipotecznego. I, jak w przypadku zakupu za gotówkę, minimum 30 000 zł na wykończenie.

JAK ZATEM SKORZYSTAĆ Z KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH I DAĆ SOBIE MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA STOPY ZWROTU PRZYNAJMNIEJ TAKIEJ, JAK Z NAJMU NIERUCHOMOŚCI, INWESTUJĄC KAPITAŁ JUŻ OD 5 000 ZŁOTYCH?

Obligacje korporacyjne Deweloperów dają taką możliwość!

Jeżeli nie posiadasz oszczędności pozwalających Ci kupić mieszkanie lub kawalerkę warto rozważyć inwestycję w papiery wartościowe emitowane przez Dewelopera, który buduje lub inwestuje w mieszkania i jest gotowy podzielić się zyskiem z Inwestorami, którzy wspierają go finansowo.

Obligacje to papiery wartościowe, na podstawie których Inwestor (w tym wypadku Obligatariusz) pożycza Emitentowi (np. Spółce Deweloperskiej) określoną sumę pieniędzy, na z góry umówiony procent i czas, w celu sfinansowania precyzyjnie określonego celu. Za pozyskane od Inwestorów środki Deweloperzy realizują najczęściej dwa modele biznesowe:

  • budowa nowego osiedla mieszkaniowego, celem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym;
  • zakup gotowych mieszkań na rynku wtórnym, pod tzw. house flipping czyli remont lub podział, celem ich odsprzedaży z zyskiem.

Po ukończeniu projektu inwestycyjnego Emitent, czyli Deweloper, sprzedaje gotowe mieszkania realizując zysk, a tym samym zwraca Inwestorom pożyczone pieniądze wraz z zakontraktowanymi w umowie odsetkami, będącymi udziałem w tym zysku.

Co ważne: wszystkie warunki dotyczące takiej inwestycji znane są z góry. Dodatkowo Emitent zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia, np. majątkowego, które pokryje zwrot pożyczonych pieniędzy w przypadku ewentualnego niepowodzenia finansowanego projektu. W przypadku obligacji Emitent zobowiązuje się do zwrotu całej sumy zainwestowanych środków wraz z określonymi z góry odsetkami, których wartość wynosi od 4% do 7,5% w skali roku, w zależności od wielkości Dewelopera i tego jaką ofertę Obligacji przygotował dla Inwestorów. Wypłata odsetek występuje najczęściej w cyklu kwartalnym, choć spotykane są emisje z odsetkami miesięcznymi lub rocznymi. 

Nabywając obligacje dewelopera najczęściej udziela się pożyczki na okres 2 lub 3 lat, w zależności od oferty jaką przedstawi Deweloper. Po tym czasie następuje wykup obligacji, czyli zwrot środków na konta Inwestorów. 

Każdy Inwestor powinien pamiętać o dywersyfikacji swoich środków, to znaczy – nie inwestować całego posiadanego kapitału w jeden rodzaj instrumentów finansowych lub papiery wartościowe jednego Emitenta. Inwestowanie w obligacje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Warto zwrócić uwagę na ryzyka związane z taką inwestycją i przeanalizować sytuację finansową Emitenta, cel emisji, zabezpieczenia obligacji czy też realizację celów dotychczasowych emisji. Wszystkie te aspekty są wyszczególnione w dokumentach ofertowych, z którymi Inwestor zobowiązany jest zapoznać się przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem w Obligacje należy przygotować min. 10 000 złotych, choć zdarzają się emisje zaczynające się już od 5 000 złotych.  

Umowę kupna-sprzedaży mieszkania kontroluje Notariusz.
A kto kontroluje jakość Obligacji korporacyjnych?

Ten sposób inwestowania na rynku nieruchomości wymaga od Inwestorów najmniej czasu i zaangażowania, a równocześnie jest najbardziej przewidywalny i najlepiej chroniony pod kątem regulacji prawnych. W emisji obligacji zawsze uczestniczy nadzorowana instytucja finansowa zwana Domem Maklerskim, który pełni rolę Agenta Emisji. Dodatkowo każda emisja obligacji musi mieć wyznaczonego tzw. Administratora Zabezpieczenia. Kwalifikowani pracownicy Domu Maklerskiego lub jego Agenta służą pomocą i wsparciem w edukacji i zrozumieniu procesu zakupu

Jesteś zainteresowany inwestycją na rynku nieruchomości poprzez Obligacje Korporacyjne?

Porozmawiaj z Doradcą Prosper Capital:

    Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

    Kontakt